УЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОР - КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА НОВАЧКОВА  

/специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; I ПКС/

 
ПРЕПОДАВАТЕЛ СПЕЦИАЛНОСТ КВАЛИФИКАЦИЯ
ЕВЕЛИНА БУГА-ВЪЛКАНОВА предучилищен педагог - ПГ -
ВАСИЛКА ГИКОВА начален учител - IV а клас V ПКС
ВАЛЕНТИНА АРНАУДОВА начален учител - I a клас II ПКС
ЕЛКА СТОЙКОВА начален учител - ІI а клас -
ЕЛМИРА МЛАДЕНОВА начален учител - ІII a клас IV ПКС
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА начален учител - АЕ V ПКС
ВАСИЛ АРНАУДОВ български език и литература, трудово обучение ІІ ПКС
ЖАНА ГЕОРГИЕВА история и география I ПКС
СТЕФАН ИЛИЕВ български език и литература IV ПКС
НАДЕЖДА ВОДЕНИЧАРОВА английски език  ̶
МАРИЯ ВОДЕНИЧАРОВА математика, физика IV ПКС
ГРИГОР ГРИГОРОВ информационни технологии, /РКК/ -
МАРИАНА ПРЕЛДЖИЧ история, география V ПКС
СОНЯ ГЪЛЪБОВА човекът и природата, биология, химия  V ПКС
ЛЮДМИЛА КАЛЪЧЕВА изобразително изкуство -
ЕМИЛ КЪНОВ музика  -
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ физическо възпитание  V ПКС
СТАНИСЛАВА ДИМОВА начален учител - III б клас  V ПКС
ЕЛЕНА САВАТОВА-ЗАРКОВА начален учител - II б клас -
ЕМИЛИЯ МИНЧЕВА начален учител - IV б клас -
СТЕЛА ИЛИЕВА начален учител - I б клас -

 

УЧИТЕЛ ЦДО
КЛАС
ДОРИНА ВАСИЛЕВА  ІII б клас
ТРЕНДАФИЛКА ИВАНОВА  I a клас
АКСИНИЯ ЙОЛОВА  -
АНКА КУЗОВА  ІI б клас
ПАВЛИНА ХРИСТОВА  ІI а клас
ПЪРВОЛЕТКА ТЕРЗИЙСКА  ІV клас
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА III а клас
РАЛИЦА ГРЪНЧАРОВА I б клас