УЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОР - КАРАМФИЛКА ДИМИТРОВА НОВАЧКОВА  

/специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; I ПКС/

 
ПРЕПОДАВАТЕЛ СПЕЦИАЛНОСТ КВАЛИФИКАЦИЯ
ГЕРГАНА КЪНЧЕВА предучилищен педагог - ПГ -
ВАСИЛКА ГИКОВА начален учител - I а клас V ПКС
ВАЛЕНТИНА АРНАУДОВА начален учител - II a клас II ПКС
ЕЛКА СТОЙКОВА начален учител - ІII а клас -
АЛБЕНА ЙОРДАНОВА начален учител - ІV a клас -
МАРИЕТА ГЕОРГИЕВА начален учител - АЕ V ПКС
ВАСИЛ АРНАУДОВ български език и литература, трудово обучение ІІ ПКС
ЖАНА ГЕОРГИЕВА история и география I ПКС
СТЕФАН ИЛИЕВ български език и литература IV ПКС
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА английски език  ̶
МАРИЯ ВОДЕНИЧАРОВА математика, физика IV ПКС
ГРИГОР ГРИГОРОВ информационни технологии, /РКК/ -
МАРИАНА ПРЕЛДЖИЧ история, география V ПКС
СОНЯ ГЪЛЪБОВА човекът и природата, биология, химия  V ПКС
ГЕРГАНА БОРИСОВА изобразително изкуство -
РОСИЦА КОВАЧЕВА музика  -
СВЕТОСЛАВ МИНКОВ физическо възпитание  V ПКС
СТАНИСЛАВА ДИМОВА начален учител - IV б клас  V ПКС
ЕЛЕНА САВАТОВА-ЗАРКОВА начален учител - III б клас -
ЕМИЛИЯ МИНЧЕВА начален учител - I б клас -
СТЕЛА ИЛИЕВА начален учител - II б клас -

 

УЧИТЕЛ ЦДО
КЛАС
ДОРИНА ВАСИЛЕВА  ІV б клас
ВИОЛЕТА ПЕТРОВА  II a клас
АКСИНИЯ ЙОЛОВА  -
АНКА КУЗОВА  ІII б клас
ПАВЛИНА ХРИСТОВА  ІII а клас
ПЪРВОЛЕТКА ТЕРЗИЙСКА  І a клас
ИЛКНУР ЧАВУШ IV а клас
РАЛИЦА ГРЪНЧАРОВА II б клас
НАДЯ ИЛИЕВА I б клас
БОЖИДАРА РАНГЕЛОВА ПГ