Обществен съвет, проекти и бюджет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

Членове:

Румяна Томова Сълковска - Петрова     тел.: 0888 26 30 99

Станислава Ванева Асенова                  тел.: 0886 67 71 22

Горан Борисов Горанов                         тел.: 0899 99 19 91

Силвия Симеонова Николова                 тел.: 0888 79 39 49

Галина Цветанова Станчева-Дукова       тел.: 0887 84 40 10

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРОЕКТИ

"Иновативно училище"

ГОДИШЕН БРОЙ НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В 63 ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2010 -2016 Г. ПО ГОДИНИ

ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ ПО ГОДИНИ В 63 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г. ПО ГОДИНИ

СРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 8 КЛАС В 63 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г. ПО ГОДИНИ

СРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В 7 КЛАС ОТ 63 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ОТ НВО

     ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ

БЮДЖЕТ