ПРИЕМ

 

Граници на районите на училищата в р-н Надежда 

За повече подробности за 63 ОУ "Христо Ботев" виж в КОНТАКТИ

За 2018/2019 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

             ЗА ПРИЕМ

    Документи се приемат до .........................

    Незаетите места се попълват и след ........................            

         

       КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ В  ПЪРВИ КЛАС:

              ДОПЪЛНИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ НА 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ": Деца пътуващи към средищното училище от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище - 22 т.

Критериите за прием вижте в .........................................

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
........................... Обявяване на допълнителни критерии за прием на първокласници
от ................. до .................. Подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране
................... до 17:00ч. Обявяване списъците от първо класиране
от ................... до ..................... Записване на учениците от първо класиране
........................... до 17:00ч. Обявяване свободните места за второ класиране
 от ............... до .....................  Попълване на свободните места от второ класиране
........................ до 17:00ч. Обявяване на списъците от второ класиране
от ................. до ................... Записване на учениците от второ класиране
............................... до 17:00ч. Обявяване на свободните места за трето класиране
от ................ до .................... Попълване на свободните места

     


Ден на отворените врати ще се проведе на ....


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                   ЗА ПРИЕМ        ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЯРНОСТ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

              ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

 

       ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                      ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ