ПРИЕМ

 

Граници на районите на училищата в р-н Надежда

 

За 2019/2020 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

Пусната е онлайн ситема за класиране на деца в подготвителна група от Столична община, която е активна от 18.03.2019 г. 

Родителите на деца, които ще постъпват в подготвителна група към училището ще трябва да се регистрират в системата и да регистрират децата си.

              

       ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

             

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район за прием на ученици в първи клас.

 от 15.04.2019 до 15.05.2019 г. вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране

03.06.2019 г. в 17:00 ч.

Обявяване списъците от първо класиране

04.06.2019 до 06.06.2019 г. вкл.
до 17:00 ч.

Записване на учениците от първо класиране
 06.06.2019 г. - в 18:00 ч. Обявяване свободните места за второ класиране
от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г.
вкл. до 12:00 ч.
 Подаване заявления за участие във второ класиране
 10.06.2019 г. - в 18:00 ч. Обявяване на списъците от второ класиране
 от 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г.
вкл. до 17:00 ч.
Записване на учениците от второ класиране
 12.06.2019 г. в 18:00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране
 от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г.
вкл. до 12:00 ч.
Подаване заявления за участие в трето класиране
14.06.2019 г. - в 18:00 ч. Обявяване на списъците от трето класиране
18.06.2019 г. до 17:00 ч. Записване на учениците от трето класиране
20.06.2019 г. Обявяване на свободните места след трето класиране
от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г.
вкл.
Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им
на интернет-страницата на училището и РУО София-град

     


Ден на отворените врати ще се проведе на ....


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                           

              ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

 

       ПЕТИ КЛАС

РЕД ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ

                              

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ