ПРИЕМ

 

Граници на районите на училищата в р-н Надежда 

За повече подробности за 63 ОУ "Христо Ботев" виж в КОНТАКТИ

За 2018/2019 учебна година, 63 ОУ "Христо Ботев" записва ученици, както следва:

 

      ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЯ 

             ЗА ПРИЕМ

Пусната е онлайн ситема за класиране на деца в подготвителна група от Столична община, която ще е активна от 19.03.2018 г. 

Родителите на деца, които ще постъпват в подготвителна група към училището ще трябва да се регистрират в системата и да регистрират децата си.

    Документи се приемат до .........................

    Незаетите места се попълват и след ........................            

         

       ЗАПОВЕД И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС:

             

       ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

СРОК ДЕЙНОСТ
30.03.2018

Обявяване на брой места и прилежащия район за прием на ученици в първи клас.

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. Подаване на заявления от родителите за участие в първо класиране

04.06.2018 г.
в 17:00 ч.

Обявяване списъците от първо класиране

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г.
до 17:00 ч.

Записване на учениците от първо класиране
07.06.2018 г. до 18:00 ч. Обявяване свободните места за второ класиране
от 08.06.2018 г.до 11.06.2018 г.
до 12:00 ч.
 Подаване заявления за участие във второ класиране
11.06.2018 г. до 18:00 ч. Обявяване на списъците от второ класиране
от 12.06.2018 г.до 13.06.2018 г.
до 17:00 ч.
Записване на учениците от второ класиране
13.06.2018 г. в 18:00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране
от 14.06.2018 г.до 14.09.2018 г. Попълване на свободните места

     


Ден на отворените врати ще се проведе на ....


       ПЪРВИ КЛАС - ЗАЯВЛЕНИЯ

                   ЗА ПРИЕМ        ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЯРНОСТ НА ПОДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

              ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

 

       ПЕТИ КЛАС

РЕД ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

           НЕПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА - ЗАЯВЛЕНИЯ:

                      ЗА ПРИЕМ        ЗА ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ         ЗА ИУЧ

                                          НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

                            УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ   -    първи клас      пети клас

НАГОРЕ