ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ ПО ЧЛ. 178, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗПУО, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗВЪН РЕДОВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.


 

ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСА ПРЕВОЗВАЩ СУТРИН УЧЕНИЦИТЕ ДО УЧИЛИЩЕ /БЕЗПЛАТЕН/

1. С. КЪТИНА - ЩЕ СЕ УТОЧНИ

2. "ЗАВОДСКО ШОСЕ" - 7:10 Ч.

3. "ПАРЕВ" - 7:15 Ч.

4. ЦЕНТЪР - 7:20 Ч.

5. СЛАВОВЦИ - 7:25 Ч.

6. С. МИРОВЯНЕ - 7:35 Ч.

7. 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - 7:40 Ч.

ОБРАТНО  - 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"-С. КЪТИНА

1. 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - 17:20 Ч.

2. С. МИРОВЯНЕ - 17:25 Ч.

3. СЛАВОВЦИ - 17:35 Ч.

4. ЦЕНТЪР - 17:40 Ч.

5. "ПАРЕВ" - 17:45 Ч.

6. "ЗАВОДСКО ШОСЕ" - 17:50 Ч.

7. С. КЪТИНА - ЩЕ СЕ УТОЧНИАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"


УНИФОРМИ 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

"ТРЕА - 44" ЕООД

СОФИЯ, УЛ. "ЦАР СИМЕОН" 85

ТЕЛ.: 0892 214 871


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 63 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. СОФИЯ

      АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ"

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НЯ ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПОЛИТИКА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ

ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА


На Коледно-Новогодишното тържество на училището проведено на 16.12.2016 г. бяха събрани пари - дарение за училището в с. Хитрино.

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ДАРЕНИЕ

Уважаеми родители, телефонът на фирмата, която шие униформите на учениците е 0892 214 871.

СХЕМА НА МАРШРУТА

ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСА ПРЕВОЗВАЩ СУТРИН УЧЕНИЦИТЕ ДО УЧИЛИЩЕ

1. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "КРИСТАЛ" - 6:50

2. БИЛА /ул. Бели Дунав - бул. Ломско шосе при светофара/ - 7:00

3. ЛИДЪЛ НАДЕЖДА - 7:03-7:05

4. БУНАРА /бул. Хан Кубрат - ул. Хр. Силянов/ - 7:07

5. БУЛ. ХАН КУБРАТ / пешеходната пътека/ - 7:10

6. ОКИ /бул. Ломско шосе/ - 7:12-7:14

7. ХАЛИ "НАДЕЖДА" - 7:15

8. 24 ДКЦ - 7:20-7:22

9. ЛИДЪЛ СВОБОДА - 7:25-7:30

10. ФАРМАХИМ /ПО ТРАМВАЯ НАП/ -7:35

 

ОБРАТНО

1. 63 ОУ - 17:20

2. ФАРМАХИМ - 17:25

3. ЛИДЛ /СВОБОДА/ - 17:30

4. 24 ДКЦ - 17:35

5. ХАЛИ НАДЕЖДА - 17:40

6. ОКИ - 17:42

7. ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА /ХАН КУБРАТ/ - 17:46

8. БУНАРА - 17:50

9. ЛИДЛ /НАДЕЖДА/ - 17:54

10. БИЛА - 17:59

11.  БЕНЗИНОСТАНЦИЯ КРИСТАЛ - 18:06

ЦЕНАТА НА ПЛАТЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 1 МЕСЕЦ Е 150 ЛВ. НА ДЕТЕ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ БРОЯ НА УЧЕБНИТЕ ДНИ. ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА СУТРИН ПРИ КАЧВАНЕ В АВТОБУСА НА 4 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ В АВТОБУСА. ЗА ДВЕ ДЕЦА ОТ ЕДНО СЕМЕЙСТВО ТАКСАТА Е 250 ЛВ.

ТАКСАТА ЗА М. СЕПТЕМВРИ Е 75 ЛВ. И СЕ ВНАСЯ ДО 20 ЧИСЛО.

МОЛЯ ДЕЦАТА 5 МИНУТИ ПРЕДИ НАПИСАНИЯ ЧАС ДА СА НА СПИРКАТА!

ПРЕВОЗВАЧ Е ФИРМА "ТРАНС 6" ЕООД - ТЕЛ.: 0882611661 И 0888821105

 

Така представеният график може да бъде променян при нужда.

ПОМАГАЛА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5, 6 И 7 КЛАС ЗА 2019/2020

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 3 КЛАС ЗА 2019/2020

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА 5, 6 И 7 КЛАС ЗА 2019/2020

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА БЕЛ 5 - 7 КЛАС ЗА 2019/2020

ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ - 4 КЛАС ЗА НВО

ПОМАГАЛА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5-7 КЛАС

ПОМАГАЛА ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, БЗО И ХООС

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5, 6 И 7 КЛАС ЗА 2019/2020

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

ХРИСТО БОТЕВ

ИСТОРИЯ

        Първите наченки на организиран училищен живот в махалите Требич и Погледец датират от 1886 г. Тогава започват учебни занятия в постройка на живеещи в село Требич диндари.

       1888-1889 г се наема постройка на друг жител на село Требич - Тоше Христов /тогава окръжен съветник - доста начетен за времето си човек/. Мястото е същото, на което се намира сегашното училище.

       1886-1922 г в училището се обучават 50-60 ученика от селата Требич, Погледец и Илиянци, които са носели от домовете си трикраки столчета, дърва за огрев и сами са обслужвали учебните помещения - чистене, палене на печки...

       1930–1932 г е построена нова сграда на един етаж с разрешително за построяването и на втори етаж.

       1941-1943 г контрола върху възпитателската работа се упражнява от бранник.

       1963/1964 учебна година в училището се открива осми клас.

       1977/1978 г учебна година започва в НОВО УЧИЛИЩЕ! То съществува и до днес.

      От този момент до сега училището се развива постоянно и обогатява материалната си база - създава се работилница, обособяват се кабинети по музика, химия и биология, компютърен кабинет и кабинети за подготвителни групи. През всички години училището се ръководи от далновидни, предприемчиви и находчиви директори, а учениците се обучават от учители, работещи върху своето усъвършенстване и квалификация.